Välkommen till Seveko, Stockholms VVS-konsult sedan 1979
Sevekos 18 duktiga installationsingenjörer skapar för fastighetsägare långsiktiga
ekonomiska VVS-lösningar för bra inomhusmiljö till deras hyresgäster.


Månadens projekt:

Hus A i Gasverksområdet, Stockholm
Februari 2015: Seveko har i uppdrag åt JR Kvartersfastigheter att ta fram programhandlingar gällande VVS-, Kyla-, Sprinkler- och Styrinstallationer för Hus A i Gasverksområdet. En ny byggnad av bärande tegelmur och med en pyramidformad glastopp som på ett lekfullt sätt relaterar till de omgivande kulturhistoriska byggnadernas former och materialitet. Arkitekt och vinnare av det parallella uppdraget är Christin Svensson Arkitektur.

SE FLER PROJEKT

Senaste nyheter:
2015-02: Seveko har projekterat en styrd systemhandling för totalentreprenad åt Einar Mattsson AB gällande Kv Landsfogden 6 som ett energibesparingsprojekt. Detta ROT-projekt har vunnit Stockholms stads forum för hållbara fastigheter och Sweden Green Building Councils pris för hållbarhetsarbete i innovativ samverkan.

2015-01: Seveko förstärker sina resurser och har anställt Victor Tobiasson som kommer från LEB Consult.

Läs fler nyheter här »