Välkommen till Seveko, Stockholms VVS-konsult sedan 1979
Sevekos 19 duktiga installationsingenjörer skapar för fastighetsägare långsiktiga
ekonomiska VVS-lösningar för bra inomhusmiljö till deras hyresgäster.


Månadens projekt:

Molde 3, Renovering lägenheter
April 2016: Seveko har fått i uppdrag åt Svenska bostäder AB att projektera förfrågningsunderlag rör- luftbehandling- och styrinstallationer för ombyggnad- energibesparingsåtgärder med konvertering till FTX-system, nytt värmesystem samt stambyte för 119 st lägenheter fördelade på 4 st huskroppar.

SE FLER PROJEKT

Senaste nyheter:
2016-04: I samband med att vi blir flera medarbetare pågår en uppfräschning av våra kontorslokaler.

2016-03: Fredrik Johansson som studerar till VVS-ingenjör på IUC i Katrineholm gör sitt examensarbete på Seveko.

Läs fler nyheter här »