Välkommen till Seveko, Stockholms VVS-konsult sedan 1979
Sevekos 18 duktiga installationsingenjörer skapar för fastighetsägare långsiktiga
ekonomiska VVS-lösningar för bra inomhusmiljö till deras hyresgäster.


Månadens projekt:

Apeln 8, Stockholm
November 2015: Seveko har fått i uppdrag åt Klara Norra Fastigheter AB att projektera handlingar för VVS-, kyla- och sprinklerinstallationer för om- och tillbyggnad på ca 18 000 m2. Projektet omfattar ombyggnader av samtliga kontorsplan för Unionen, nybyggnad av vinterträdgård och gårdshus, ny entré, restaurang/matsal, gymverksamhet m m. Projekteringen för VVS-installationerna utförs för att kunna uppfylla Miljöbyggnad silver.

SE FLER PROJEKT


Senaste nyheter:
2015-11: Efter godkända prov från samtliga medarbetare är Seveko nu ett auktoriserat konsultföretag inom branschregler Säker Vatteninstallation.

2015-10: Sevekos medarbetare har genomgått utbildning för VS-projektörer inför certifiering inom branschregler Säker Vatteninstallation.

Läs fler nyheter här »