Välkommen till Seveko, Stockholms VVS-konsult sedan 1979
Sevekos 18 duktiga installationsingenjörer skapar för fastighetsägare långsiktiga
ekonomiska VVS-lösningar för bra inomhusmiljö till deras hyresgäster.


Månadens projekt:

Ursvik 37 & 38, Solna
September 2014: Seveko har i uppdrag åt Rörcompaniet AB att projektera VS-installationer för nybyggnad av 149 lägenheter i fyra huskroppar åt NCC. Projektering sker i NCC Projektstudio där projektörer arbetar tillsammans i gemensam lokal under byggprojekteringsskedet. Samordning och visualisering sker tredimensionellt. Fastigheten ska försörjas med värmepump via bergvärme kombinerat med frånluftsvärmeåtervinning.

SE FLER PROJEKT
Senaste nyheter:
2014-09: Seveko har återigen tecknat ramavtal med Vasakronan.

2014-08: Seveko kommer efter sommaren ha full styrka när alla som har varit föräldralediga är tillbaka.

Läs fler nyheter här »