Välkommen till Seveko, Stockholms VVS-konsult sedan 1979
Sevekos 18 duktiga installationsingenjörer skapar för fastighetsägare långsiktiga
ekonomiska VVS-lösningar för bra inomhusmiljö till deras hyresgäster.


Månadens projekt:

Turbinhallen, Nacka
Juli 2015: Seveko har fått uppdraget av SSM att utföra utredningar och förundersökningar gällande VVS-installationer, inför ny- och ombyggnad av Gustaf de Lavals historiska fabrikslokaler, till nya bostäder.


SE FLER PROJEKT


Senaste nyheter:
2015-07: Seveko önskar alla sina kunder och kolleger i branschen en trevlig sommar!

2015-06: Seveko har genomgått en kvalitetsrevision av DNV GL med endast ett fåtal mindre avvikelser. Seveko är därmed fortsatt rekommenderat att inneha ISO 9001:2008 certifikatet.

Läs fler nyheter här »