Välkommen till Seveko, Stockholms VVS-konsult sedan 1979
Sevekos 18 duktiga installationsingenjörer skapar för fastighetsägare långsiktiga
ekonomiska VVS-lösningar för bra inomhusmiljö till deras hyresgäster.


Månadens projekt:

Mittag Leffler, Djursholm
Maj 2015: Seveko har i uppdrag åt Perfecta Projektledning att projektera VVS och kylinstallationerna för om- och tillbyggnad av Kuskvillan där nya bostäder, konferenslokal, matsal med mera ska skapas. Mittag Leffler är ett matematiskt forskningsinstitut under Kungliga Vetenskapsakademien, som bedriver års- eller halvårslånga forskningsprogram inom olika matematiska specialområden.


SE FLER PROJEKT

Senaste nyheter:
2015-05: Seveko söker erfarna VVS-konstruktörer.

2015-04: Seveko har tecknat ramavtal med Storstockholms Lokaltrafik.

Läs fler nyheter här »